Ad (728x90)

Mặt bằng căn hộ Leman

Mặt bằng tổng thể dự án Leman C T Plaza

Mặt bằng tổng thể dự án Leman C T Plaza
Mặt bằng Leman C T Plaza tầng 7 đến 22
Mặt bằng Leman C T Plaza tầng 23
Mặt bằng Leman C T Plaza tầng 24
Mặt bằng Leman C T Plaza tầng sân thượng

Mặt bằng chi tiết căn hộ Leman C T Plaza

Căn hộ Penthouse

Mặt bằng căn hộ Leman C T Plaza Penthouse 289.13m2

Mặt bằng căn hộ Leman C T Plaza Penthouse 319.70m2

Mặt bằng căn hộ Leman C T Plaza Penthouse 321.56m2

Căn hộ 2 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ Leman C T Plaza 2 phòng ngủ | DT: 75.24m2

Mặt bằng căn hộ Leman C T Plaza 2 phòng ngủ | DT: 75.29m2

Mặt bằng căn hộ Leman C T Plaza 2 phòng ngủ | DT: 75.67m2

Mặt bằng căn hộ Leman C T Plaza 2 phòng ngủ | DT: 87.85m2

Căn hộ 3 phòng ngủ.

Mặt bằng căn hộ Leman C T Plaza 3 phòng ngủ | DT: 96.69m2

Mặt bằng căn hộ Leman C T Plaza 3 phòng ngủ | DT: 113.06m2

Nguyễn Tư Thuận

0902.321.889

thuannguyentu@gmail.com

Trương Nguyễn Anh Thi

0938.188.633

thi.honghung@gmail.com

0 nhận xét:

Đăng nhận xét